Regulamin

REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacja domków jest wiążąca po jej potwierdzeniu przez recepcję. Rezerwacji można dokonać przez:
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.Dane do przelewu:
  Perfekt Kamil Miłosz
  Bank PKO
  44 1020 1912 0000 9102 0218 8340
 3. Zadatek należy wpłacić w ciągu 2 dni od momentu dokonania rezerwacji. W przypadku ofert last minute termin wpłaty zadatku wyznacza recepcja.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji
 5. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 6. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.
 7. Opłata za pobyt pobierana jest  przy zameldowaniu. Płatność gotówką.
 8. Obiekt pobiera opłatę klimatyczną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 9. Każda dodatkowa osoba w domku, nie zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji  dodatkowo płatna – 100zł/doba ( niezależnie od wieku)
 10. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa, na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 11. Nie pojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia domku  innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 12. W sezonie wysokim tj. lipiec-sierpień istnieje możliwość wynajęcia domków na minimum 7 pełnych dób hotelowych. Inna długość pobytu możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu przez recepcję.
 13. Nie wyrażamy zgody na odsprzedaż pobytów w naszych domkach na rzecz osób trzecich.
 14. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w momencie tworzenia rezerwacji

 

ZAMELDOWANIE I POBYT

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00.
 2. W przypadku nie wymeldowania się w dniu wyjazdu do godziny 10:00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 3. Zameldowanie i wymeldowanie następuje w obecności zarządcy obiektu.
 4. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości zarządca obiektu ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 5. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Co za tym idzie ponoszą oni odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania.
 6. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 21:00 do 9:00.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 07:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób, które jest zobowiązany natychmiast zgłaszać w recepcji. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 9. Zarządca obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 11. W domkach i na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego. Istnieje natomiast możliwość palenia tytoniu na otwartej przestrzeni w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 12. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Osoba rozpalająca grill zobowiązana jest do jego zgaszenia i posprzątania wypalonego węgla oraz umycie rusztu i przyborów grillowych.
 13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.
 14. Do dyspozycji Gości na terenie obiektu jest bezpłatne wi-fii, hasło dostępne na recepcji.
 15. Akceptujemy małe pieski (typu Maltańczyk, York, Shitzu). Przebywanie psa na terenie obiektu dozwolone jest tylko na smyczy. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, jednak zabrania się przyjazdu ze szczeniakiem lub suczką w trakcie cieczki.
 16. Przyjazd zwierzęcia tylko po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji. Obowiązuje stawka 25zł / dzień.
 17. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, internetu.
 18. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji w terminie 7 dni od ich znalezienia przedmioty te zostaną wyrzucone.
 20. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, czajnik, żelazko, telewizor.  Opuszczając domek, Gość  powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte na klucz, krany zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.
 21. Obiekt dysponuje własnym, niestrzeżonym parkingiem dla Gości. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa.
 22. Zabronione jest mycie pojazdów na terenie obiektu.
 23. Zarządca oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 24. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku oraz do rozliczenia się z wyposażenia przed opuszczeniem obiektu.
 25. Domek należy zdać posprzątany, w szczególności należy wynieść nieczystości do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie obiektu.
 26. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania należności za wykorzystane usługi.
 27. Cena usług świadczonych nie obejmuje ubezpieczenia. Za dokonane urazy, szkody i zniszczenia majątku w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela obiektu.
 29. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które pomimo przeciwwskazań korzystają z sanuy i balii.
 30. Domek należy zdać posprzątany. W przypadku pozostawienia nieposprzątanego domku, Właściciel zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za sprzątanie w kwocie 400 zł.
 31. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).